Haulerwijk

Woningbouwplannen Haulerwijk

Woningbouwplannen Haulerwijk

Er zijn plannen voor woningbouw op de locatie van Hummel Keukens, Badkamers en Wonen aan de Leeksterweg 33-37 in Haulerwijk. De heer J.H. Hummel eigenaar van de locatie wil hier en op twee aangrenzende percelen 58 woningen bouwen.

Bewonersbijeenkomst ontwikkeling 'Hummelterrein' Haulerwijk

Inwoners van Haulerwijk en andere belangstellenden zijn welkom op een bewonersbijeenkomst waar de plannen worden toegelicht.

  • Wanneer: 14 september om 19.00 uur.
  • Waar: De Koperen Pomp, Leeksterweg 6 in Haulerwijk.
  • Programma: Uitleg en toelichting op de planontwikkeling en daarna gelegenheid om informatie in te winnen bij betrokkenen/planmakers.

WONINGBEHOEFTE

Met deze plannen wordt ingespeeld op de woningbehoefte in Haulerwijk en dit deel van Ooststellingwerf. Op basis van de geldende beheersverordening is de ontwikkeling niet mogelijk. De gemeente Ooststellingwerf heeft een principebesluit genomen om medewerking te verlenen aan het toestaan van woningbouw op de betreffende locatie en de bestemming te wijzigen naar 'wonen'. Er wordt een nieuw bestemmingsplan voor dit gebied opgesteld. De ontwikkeling in het plangebied sluit aan op het beleid in de woon(zorg)visie (2022-2026) van de gemeente. De woningbouw sluit namelijk aan op de woningvraag van Haulerwijk en de gemeente Ooststellingwerf. Uit het woningbehoefteonderzoek dat ten grondslag ligt aan de woon(zorg)visie, blijkt dat de woningbouwplannen voor het plangebied volledig aansluiten bij de vraag.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: j.hummel@hummelhaulerwijk.nl

Meer informatie over het project: https://haulerwijk.nl/nieuws?news_id=1061767

   Terug naar overzicht

Meer nieuws lees je in Maandblad 'Haulerwijk' !
Activiteiten agenda