Haulerwijk

Woningen in pand Frisia

Woningen in pand Frisia

In het voormalige pand van de Frisia, dat nu in eigendom is van Machandel, worden tijdelijk drie gezinnen uit Oekraïne gehuisvest.

De gezinnen zitten nu nog in de crisisopvang, maar kunnen hopelijk rond 1 oktober verhuizen. Voor die tijd wordt het pand nog verbouwd en klaargemaakt voor bewoning. De kosten van de verbouwing worden betaald uit de opbrengst van de sponsorloop die door basisschool De Laweij op 1 april werd georganiseerd. Deze leverde maar liefst 9.500 euro op.

GASTGEZINNEN

Het gaat goed met de ruim 30 Oekraïners die sinds 29 maart in Haulerwijk bij diverse gastgezinnen verblijven. Helaas gaat het met de situatie en veiligheid in hun thuisland verre van goed. Van terugkeer kan dan ook nog geen sprake zijn. Er komen regelmatig verzoeken binnen of Haulerwijk nog meer vluchtelingen uit Oekraïne kan huisvesten.

Wie hier meer over wil weten of woonruimte beschikbaar wil stellen kan contact opnemen met Popke Akkkerman (06-22303729) of Roel Wink (06-3022392).

Foto: Sjoerd Weiland

   Terug naar overzicht

Meer nieuws lees je in Maandblad 'Haulerwijk' !
Activiteiten agenda