Haulerwijk

Plan voor 58 nieuwe woningen

Plan voor 58 nieuwe woningen

Er ligt een plan bij de gemeente om ongeveer 58 nieuwe woningen in Haulerwijk te bouwen. Op woensdag 14 september wordt hierover om 19.00 uur een bewonersavond gehouden in De Koperen Pomp aan de Leeksterweg in Haulerwijk.

HUMMEL STOPT

De woningen staan gepland op het terrein waar nu Hummel Wonen, Hummel Badkamers en Hummel Keukens is gevestigd, inclusief een stuk weiland dat grenst aan de skeelerbaan en het braakliggende terrein waar ooit het pand van Hummel Keukens was gevestigd, maar dat in 2015 is afgebrand. Dat betekent dat de bedrijfsactiviteiten van Hummel in Haulerwijk stoppen. Eigenaar Jan Hendrik Hummel (58) zegt hierover: 'Tot vorig jaar september had ik hier nooit bij stilgestaan. Wel had ik de woningbouwplannen eens aan de gemeente voorgelegd in de veronderstelling dat we dit eventueel in fases konden uitvoeren. Maar de gemeente reageerde dermate positief dat zij mij eigenlijk hebben overtuigd om dit alles in één keer te realiseren.'

NOOD

In Nederland is al langer sprake van een enorm tekort aan woningen. Mede daardoor heeft de gemeente oren naar dit plan, hoewel de plannen formeel nog wel moeten worden goedgekeurd. Voor woningbouw moet namelijk het bestemmingsplan gewijzigd worden naar 'wonen'. Maar de gemeente heeft een principebesluit genomen om hier medewerking aan te verlenen en heeft vastgesteld dat de plannen aansluiten bij de woon(zorg)visie 2022-2026 van de gemeente en aansluiten bij de woningvraag van Haulerwijk.

WONINGEN

Het plan bestaat uit een mix van allerlei woningen: sociale woningbouw, appartementen, levensloopbestendige woningen, rijtjeswoningen, 2-onder-1 kapwoningen en een aantal vrije kavels. Het plan wordt in een later stadium definitief gemaakt. Woningbouw op de locatie waar nu Hummel is gevestigd past uitstekend in de omgeving, temeer omdat daar nu ook al veel woningen zijn. Jan Hendrik: 'Als we alleen woningen bouwen op het stuk braakliggend terrein dat grenst aan de Leeksterweg zou ik met het bedrijf helemaal ingesloten worden door woningen. Dan zijn wij niet meer zichtbaar en is ook niet wenselijk.'

WRANG

Jan Hendrik heeft inmiddels zijn personeel ingelicht: 'Voor een aantal van mijn 19 medewerkers is dit wrang. Vooral de medewerkers van Hummel Wonen zijn nog niet zo lang bezig. Maar zowel ik als mijn mede-eigenaar Jan van Dalen hebben geen bedrijfsopvolger, de panden zijn ook niet echt geschikt voor andere activiteiten en ik merk dat het steeds moeilijker wordt om jonge mensen aan te trekken. Ik houd de vestiging van Hummel Assen wel aan. Gelukkig is de arbeidsmarkt op dit moment erg gunstig en waar ik kan helpen om medewerkers te plaatsen, doe ik dat uiteraard.'

PLANNING

'Over een planning durf ik nog geen uitspraak te doen. Er gaat nog heel wat aan vooraf voordat de eerste steen gelegd kan worden. Dus zolang blijf ik met alle plezier mijn bedrijf runnen. Maar als het zover is en ik afscheid moet nemen, zal het wel wennen worden. Ik zit al 40 jaar in het bedrijf en heb het altijd leuk gevonden. Maar soms komt er een kans voorbij. En dat is nu. Ik heb besloten om die te pakken!'

   Terug naar overzicht

Meer nieuws lees je in Maandblad 'Haulerwijk' !
Activiteiten agenda