Haulerwijk

100e AED geplaatst in Haulerwijk

100e AED geplaatst in Haulerwijk

Plaatselijk Belang Haulerwijk heeft in samenwerking met de Stichting Hartveilig Ooststellingwerf de 100e Automatische Externe Defibrillator (AED) geplaatst in Haulerwijk. Een mooi resultaat van een goede samenwerking.

De aanschaf van de AED is mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van Plaatselijk Belang Haulerwijk en van de Stichting Hartveilig Ooststellingwerf. De 100e is geplaatst aan de Slotemaker de Bruïneweg 47 in Haulerwijk. Deze AED is ook aangesloten op het alarmeringsnetwerk van HartslagNU. Bij een alarmering van een hartinfarct gaat de 112 centrale ervoor zorgen dat via HartslagNu een aantal burgerhulpverleners wordt gealarmeerd uit de omgeving van het slachtoffer. Hierdoor start de reanimatie zo snel mogelijk en kan de AED na korte tijd ingezet worden, hetgeen de overlevingskansen van het slachtoffer vergroot. We werken dus met elkaar aan een hartveiliger gemeente.

Hoe meer inwoners leren reanimeren en een AED-bedienen, hoe fijnmaziger het netwerk van hulpverleners wordt en hoe sneller er bij een alarmering kan worden begonnen met reanimeren.Iedereen die 18 jaar of ouder is en een reanimatiecertificaat heeft, kan zich aanmelden bij HartslagNu als burgerhulpverlener. Er zijn in de gemeente Ooststellingwerf nog onvoldoende burgerhulpverleners. Momenteel zijn er 100 AED's en men gaat uit van 10 burgerhulpverleners per AED, dus er moeten in de gemeente Ooststellingwerf 1000 burgerhulpverleners zijn. Momenteel zijn dat er 593.

OPROEP

Stichting Hartveilig Ooststellingwerf roept dan ook een ieder, die een reanimatiecertificaat heeft, op om burgerhulpverlener te worden. Aanmelden kan via de site van HartslagNU. Ook is het netwerk van AED's nog niet voldoende. Er zullen er nog circa 15 bij moeten om een goed fijnmazig netwerk te krijgen.

GEEN GELIJKE KANSEN

Je kan dus nog niet zeggen: iedere inwoner en bezoeker van onze gemeente heeft een gelijke kans om bij een hartinfarct geholpen te worden door een burgerhulpverlener met een AED. Stichting Hartveilig Ooststellingwerf gaat in nauwe samenwerking met de Plaatselijke Belangen en andere belanghebbenden verder werken om dit wel te bereiken. Ook zal de stichting aan fondsenwerving gaan doen om de financiële middelen te verkrijgen om de resterende AED's aan te kunnen schaffen en om mogelijke burgerhulpverleners tegemoet te komen in de kosten van een opleiding.

Op de foto van links naar rechts: Barbara Lengkeek namens de Stichting Hartveilig Ooststellingwerf, Jetty Lise (bewoonster van Slotemaker de Bruineweg 47) en Anita Douwsma, namens Plaatselijk Belang Haulerwijk.

   Terug naar overzicht

Meer nieuws lees je in Maandblad 'Haulerwijk' !
Activiteiten agenda