Haulerwijk

Haulerwijk krijgt geld voor bloeizone

De Regio Deal Zuidoost Friesland heeft het plan van aanpak van de werkgroep Bloeizone Haulerwijk goedgekeurd. Dat betekent dat daarmee definitief een subsidie is toegekend, waarmee tot het einde van 2023 diverse initiatieven opgezet kunnen worden.

Naast Haulerwijk, hebben ook de Bloeizones van Appelscha, Bakkeveen, De Wilgen, Himsterhout, Steggerda en Wijnjewoude subsidie ontvangen.

HOUDBAARHEID ZORG

Bloeizones zijn geïnspireerd op de blue zones, plekken in de wereld waar mensen bovengemiddeld gezond oud worden. Ze zetten in op een lang, gezond en gelukkig leven in de eigen woonomgeving. Wethouder Esther Verhagen van Ooststellingwerf: 'Met het ondersteunen van de bloeizones worden vernieuwende concepten ontwikkeld gericht op preventie, positieve gezondheid en onderlinge ondersteuning van inwoners. Hierdoor kunnen we vraag naar zorg voorkomen of uitstellen en leveren we in samenwerking met inwoners en ondernemers een bijdrage aan de houdbaarheid van de zorg. Vanuit de Regio Deal willen we deze initiatieven extra ondersteunen, zowel inhoudelijk als financieel, om ze zo een extra boost te geven en van deze bloeizones te leren.'

PLANNEN UITWERKEN

Haulerwijk is nu dus officieel benoemd als Bloeizone. Samen met Plaatselijk Belang, de Welzijnscommissie en het Sportplatform worden nu eerst de plannen uitgewerkt. Uitgangspunt daarvoor is dat er zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van bestaande structuren en activiteiten en dat er geen nieuwe overlegorganen of programma's worden ontwikkeld. Gedacht wordt aan het opzetten van een sociale kaart. Daarmee kunnen inwoners een goed beeld krijgen van alle activiteiten en initiatieven die in Haulerwijk bijdragen aan een gezonde levensstijl.

Meer informatie is te vinden op: http://bloeizone.frl

   Terug naar overzicht

Meer nieuws lees je in Maandblad 'Haulerwijk' !
Activiteiten agenda