Haulerwijk

Officiële opening voetbalaccommodatie

Officiële opening voetbalaccommodatie

Op vrijdag 10 februari is de officiële opening van de nieuwe voetbalaccommodatie. Een werkgroep werkt momenteel de plannen uit voor meer openingsfestiviteiten.

De nieuwe accommodatie is eind november door de aannemer opgeleverd. Daarmee zijn de werkzaamheden nog allerminst afgerond, want er moet nog het een en ander gebeuren door de vereniging. Maar dit verloopt, mede door de hulp en inzet van zoveel mogelijk plaatselijke ondernemers, voorspoedig. Zo heeft bijvoorbeeld de Hubo de styling verzorgd, Prima Schilders al het schilderwerk en levert Broekwood de bar. Een werkgroep is momenteel met de technische installatie bezig en zorgt voor de audiovisuele installatie, de beveiliging en internet.

INGEBRUIKNAME

Vanaf begin januari worden de nieuwe kleedkamers al in gebruik genomen. Hierdoor kan de dure gasinstallatie losgekoppeld worden en overgestapt worden op de nieuwe energieneutrale installatie. Dat scheelt gelijk een hoop kosten. De officiële opening van 10 februari markeert ook de daadwerkelijke ingebruikname. Ook al is dan nog niet alles helemaal klaar. Na die datum komen er bijvoorbeeld nog nieuwe tafels en stoelen en ook de nieuwe bar is dan nog niet klaar. Na de ingebruikname wordt gestart met de sloop van de oude kleedkamers en kantine. Een deel van de kleedkamers blijft staan en wordt in gebruik genomen voor materiaalopslag.

OPENINGSFESTIVITEITEN

Op dit moment worden de voorbereidingen getroffen voor een uitgebreid openingsprogramma. Zoals het er nu naar uitziet vinden deze plaats in het weekend volgend op de officiële opening, dus rond 17 februari. Hoewel het exacte programma nog niet rond is, is al wel duidelijk dat er in ieder geval een open dag wordt georganiseerd, waar iedereen welkom is om een kijkje te komen nemen. Mogelijk komen er ook nog feestelijke bijeenkomsten voor bijvoorbeeld sponsoren, ondernemers en leden van de sportvereniging. In de februarikrant wordt het exacte openingsprogramma gepubliceerd.

Foto: Sjoerd Weiland

   Terug naar overzicht

Meer nieuws lees je in Maandblad 'Haulerwijk' !
Activiteiten agenda