Haulerwijk

Glasvezelproject afgerond

Glasvezelproject afgerond

Na 10 jaar van overleg, inventarisaties, informatiebijeenkomsten en aansluitperikelen heeft Haulerwijk sinds begin dit jaar dan toch eindelijk de beschikking over snel internet via glasvezel. Al met al is het een lang traject geweest, waar heel veel vrijwilligers aan hebben meegewerkt.

Over de afgelopen tien jaar is tenminste vier keer bij inwoners geïnventariseerd of zij wel behoefte hadden aan snel internet. De eerste oproep dateert van oktober 2013. Toen verscheen op de voorpagina van deze krant een artikel met de kop 'Gemeente gaat voor glasvezel'. Geïnteresseerden konden zich melden via een mailadres gericht aan 'Ooststellingwerf op glas'. Toen dat initiatief niet goed van de grond kwam, heeft een aantal Haulerwijkers in 2015 zelf het heft in handen genomen.

Een werkgroep afkomstig uit Plaatselijk Belang heeft in het voorjaar van 2016 onder de naam van 'Snikkenet' bij bijna alle woningen in en rond Haulerwijk gevraagd of er belangstelling was voor snel internet. Maar omdat de provincie op bijna hetzelfde moment langszij kwam met een gesubsidieerd plan om glasvezel voor de hele provincie aan te leggen, werd het initiatief van een Snikkenet stopgezet en werd vol ingezet op de samenwerking met De Fryske Mienskip op Glas (DFMopGlas). 

In december 2019 kondigde DFMopGlas ook een inventarisatie aan. Als 35% van de inwoners aan zou geven interesse te hebben in snel internet, wilden zij het aanleggen. Maar daar stond wel een verplicht abonnement en een eenmalige bijdrage voor de aanleg van 250 euro per aansluiting tegenover. In juni 2020 bleek dat het streefpercentage niet werd gehaald.

GRATIS AANGELEGD

Begin 2021 werd bekend dat Delta Fiber het belang in de joint venture met DFMopGlas volledig had overgenomen en dat de eenmalige bijdrage en een jaarlijkse contributie aan de coöperatie kwam te vervallen. Daarmee werd de aansluiting van glasvezel dus gratis en hoefde er alleen nog betaald te worden voor de diensten van mogelijke providers. Maar wel volgde opnieuw een inventarisatie. Mooie bijkomstigheid was dat de sportverenigingen hiervan profiteerden. Voor iedere geïnteresseerde ontvingen zij een bedrag van 50 euro. Dat leverde het Sportplatform Haulerwijk uiteindelijk 3.800,- op, waarvoor in juni 2021 een cheque werd uitgereikt. In diezelfde maand bleek het aantal geïnteresseerden voldoende om glasvezel aan te leggen. Rond die tijd had het buitengebied al wel de beschikking over snel internet, omdat het daar door Kabelnoord inmiddels was aangelegd.

SCHOP

In augustus 2021 gaat dan eindelijk de schop de grond in voor de aanleg. In oktober van dat jaar besluit Delta, ongeacht of een bewoner al of niet een abonnement heeft afgesloten, een glasvezelverbinding tot de voordeur aan te leggen. Inmiddels is het februari 2023. Sinds een maand kunnen bewoners in Haulerwijk beschikken over snel internet. Er zijn twee aanbieders: Delta en Caiway. Beide leveren verschillende pakketten, waarbij je kunt kiezen voor een maximum internetsnelheid en voor bijkomende diensten zoals bijvoorbeeld het aantal TV-kanalen. De krant van Haulerwijk heeft er in de afgelopen tien jaar meer dan 30 artikelen aan gewijd, maar het is gelukt en daarmee komt dit project tot een goed einde!

Foto: Sjoerd Weiland

   Terug naar overzicht

Meer nieuws lees je in Maandblad 'Haulerwijk' !
Activiteiten agenda