Haulerwijk

Denk en praat mee over het groene dorpsprofiel van Haulerwijk

De gemeente Ooststellingwerf gaat voor alle dorpen in de gemeente een groen dorpsprofiel opstellen. We nodigen u uit om mee te denken over het groene dorpsprofiel van Haulerwijk.

Een groen dorpsprofiel laat zien hoe het dorp er qua natuur en water uitziet. Samen met de dorpsbewoners wil de gemeente kijken naar verbetermogelijkheden.

Inwoners kunnen ideeën aandragen. Als die plannen haalbaar zijn, wil de gemeente ze uitvoeren. De gemeente heeft daar per dorp maximaal € 2500,- voor beschikbaar

Inloopavond voor Haulerwijk
Op donderdag 23 maart houdt de gemeente een inloopavond voor Haulerwijk, van 19.00 tot 20.00 uur in Dorpshuis De Enter, Leeksterweg 23.

Meedoen? Meld u aan
Komt u meedenken? Meld u dan aan bij Maryleen Blaauw, via een e-mail aan m.blaauw@ooststellingwerf.nl

Inspiratie en planning
Ter inspiratie vindt u op de website www.ooststellingwerf.nl/groenedorpsprofielen een tabel met voorbeelden. Dit zijn ideeën die goed doorgevoerd kunnen worden in het beheer. Bekijkt u deze gerust voor de bijeenkomst.

   Terug naar overzicht

Meer nieuws lees je in Maandblad 'Haulerwijk' !
Activiteiten agenda