Haulerwijk

Hoe staat Haulerwijk er voor?

Hoe staat Haulerwijk er voor?

In Haulerwijk staan mensen voor elkaar klaar. Maar liefst 95% van de inwoners is bereid om hun buren te helpen. En 86% voelt zich veilig in het dorp. Dat blijkt uit de Burgerpeiling die eind 2022 is gehouden en op 24 april aan Plaatselijk Belang en de Bloeizone werd gepresenteerd.

BURGERPEILING

Iedere inwoner van de gemeente Ooststellingwerf kreeg per post een uitnodiging om aan dit onderzoek deel te nemen. Er waren 215 inwoners uit Haulerwijk die hieraan gehoor hebben gegeven. In totaal deden meer dan 2.000 mensen uit de gemeente mee aan het onderzoek. De respons was daarmee hoog genoeg om algemene uitspraken te doen over de resultaten. Vragen zijn gesteld over de woon- en leefomgeving, activiteiten, persoonlijke situatie en over hulp, ondersteuning en vrijwilligerswerk. Omdat het onderzoek in alle dorpen van de gemeente is uitgevoerd kunnen ook de verschillen per dorp bekeken worden.

POSITIE

Er zit een aantal zeer positieve punten in het onderzoek. Zo heeft 78% van de inwoners wel contact met anderen in het dorp, voelt slechts 2% zich eenzaam, vindt 64% dat er voldoende sportactiviteiten zijn, vindt 57% dat er voldoende ontmoetingsmogelijkheden zijn en is 79% in het algemeen tevreden over het leven.

AANDACHTSPUNTEN

Uiteraard zijn er ook aandachtspunten. Zo wil 44% van de inwoners tussen de 36 en 70 jaar regelmatig of soms meer contact, vindt slechts 26% dat er voldoende activiteiten zijn op het gebied van kunst, cultuur en muziek, ervaren vooral jongeren financiële problemen en zegt 72% een minder goede lichamelijke gezondheid te hebben. In de leeftijdsgroep 36 tot 70 jaar verleent maar liefst 54% mantelzorg.

CONCLUSIE

Over het algemeen zijn inwoners dus tevreden over het leven in Haulerwijk. Hier en daar zijn er wel verschillen te zien tussen jongeren en ouderen. Haulerwijk wijkt daarbij niet veel af ten opzichte van de andere dorpen.

Het hele rapport is te lezen via onderstaande knop "Lees meer" !


Lees meer

   Terug naar overzicht

Meer nieuws lees je in Maandblad 'Haulerwijk' !
Activiteiten agenda