Haulerwijk

Uitbreiden niet toegestaan

Uitbreiden niet toegestaan

De gemeenteraad van Ooststellingwerf heeft het in juni nog maar eens duidelijk gemaakt: voorlopig mag Haulerwijk qua woningbouw niet uitbreiden. Inbreiden mag wel.

Dat betekent dat er wel woningbouw is toegestaan binnen de huidige bebouwing. Dit besluit was een forse streep door de rekening van én landeigenaar Gerlof Zuidersma uit Leek, én vastgoedontwikkelaar Provestion uit Norg én van Plaatselijk Belang.

VERWARRING

De berichtgeving in de regionale kranten zorgde wel even voor de nodige verwarring. Het plan dat was ingediend en werd afgewezen staat helemaal los van de nieuwbouwplannen op het terrein van Hummel. Dat plan voorziet in 58 woningen, waarvan de bouw op zijn vroegst halverwege 2024 van start gaat. Op dit moment vindt daar nog steeds overleg plaats met de gemeente, maar de gemeente  heeft hier wel een positief principebesluit op gegeven.

PRINCIPEVERZOEK

Dit in tegenstelling tot de plannen aan de noordkant van Haulerwijk. Ook hier zou het gaan om de bouw van ongeveer 60 woningen. Deze waren in opdracht van Zuidersma door de vastgoedontwikkelaar bedacht tussen de Leeksterweg en het pad, dat van de Meester van der Meistraat naar de Scheidingsweg loopt. De gemeenteraad was om een principebesluit gevraagd. Daarmee wordt een globale vergunningaanvraag gedaan om meer inzicht te krijgen in de bereidwilligheid van de gemeente. Het oordeel was helder: voor nu niet.

VERRAST

Veel inwoners, mar ook de aangrenzende bewoners en buurtvereniging van de Meester van der Meistraat werden verrast door de berichtgeving. Er was namelijk niets bekend dat hier woningbouwplannen waren. Dit gold niet voor Plaatselijk Belang. Die zijn al drie jaar op de hoogte en hebben meerdere keren met de vastgoedontwikkelaar en de gemeente om tafel gezeten. Zij zijn dan ook niet blij met het besluit van de gemeente. Volgens Plaatselijk Belang is woningbouw noodzakelijk om de leefbaarheid van ons dorp in stand te houden.

VOORRAAD HOGER DAN BEHOEFTE

Uit onderzoek dat in opdracht van de gemeente is uitgevoerd, ligt de woningbehoefte voor Haulerwijk rond de 60 woningen. In de reactie op het principeverzoek wijst de gemeente er op dat er al 116 woningen in Haulerwijk gerealiseerd zijn of worden. In die telling zijn de plannen op het Hummelterrein meegenomen, evenals de woningen die bij Sinnehiem en de Meester van Ekstraat zijn gekomen. Ook de nog te realiseren woningen in het Spandawpand, het oude Rabobankgebouw en de Dokter Beumerstraat worden hierin meegeteld. De gemeente Ooststellingwerf staat uitbreiding van Haulerwijk richting het Noorden voorlopig niet toe.

De foto is genomen vanaf het pad van de Scheidingsweg richting de Meester van der Meistraat met helemaal rechts de Leeksterweg. (Foto: Sjoerd Weiland)

Inzet foto: de bouwplannen, zoals deze waren ingediend door vastgoedontwikkelaar Provestion.

   Terug naar overzicht

Meer nieuws lees je in Maandblad 'Haulerwijk' !
Activiteiten agenda