Haulerwijk

Nieuwbouw stap dichterbij

Nieuwbouw stap dichterbij

De nieuwbouw van bijna 60 woningen op het terrein waar Hummel Keukens, Badkamers en Wonen was gevestigd, is weer een stap dichterbij gekomen. Maandag 6 november tekende de gemeente de officiƫle overeenkomst om nieuwbouw mogelijk te maken.

Aanwezig bij de ondertekening waren burgemeester Jack Werkman, verantwoordelijk wethouder Jelke Nijboer, vertegenwoordigers van de Taskforce Wonen van de gemeente en Jan Hendrik Hummel. Tijdens de ondertekening bracht wethouder Jelke Nijboer de rol van de Taskforce Wonen van de gemeente onder de aandacht. Zij kunnen er mede voor zorgen dat de plannen vlot worden getrokken. Ook benadrukte hij nogmaals het belang van de nieuwbouw voor Haulerwijk. Als het aantal inwoners van Haulerwijk toeneemt, heeft dat positieve gevolgen voor bijvoorbeeld het bestaansrecht van de middenstand, de bezettingsgraad van de brede school en de leefbaarheid voor het dorp in het algemeen. Nu het officiële contract is ondertekend, kan verder gewerkt worden aan het ontwerp van het plan. De verwachting is dat er in de loop van 2025 met de realisatie kan worden gestart.

Op de foto: Jan Hendrik Hummel (l) en burgemeester Jack Werkman ondertekenen het contract voor de nieuwbouwplannen. Wethouder Jelke Nijboer kijkt goedkeurend toe (Foto: gemeente Ooststellingwerf).

   Terug naar overzicht

Meer nieuws lees je in Maandblad 'Haulerwijk' !
Activiteiten agenda