Haulerwijk

Met Operatie Amherst kwam de bevrijding

Met Operatie Amherst kwam de bevrijding

In de nacht van zaterdag 7 op zondag 8 april 1945 werden zo’n 700, voornamelijk Franse parachutisten die deel uitmaakten van de Britse Special Air Service, gedropt boven Zuidwest Fryslân.

Onder de naam ‘Operatie Amherst’ hadden zij opdracht gekregen om zoveel mogelijk verwarring te stichten achter de Duitse linies door bruggen veilig te stellen, de vliegvelden bij Havelte en Eelde te bezetten, verbindingen te storen en verwarring te stichten onder de Duitsers, zodat deze geen tijd hadden de verdediging goed te organiseren. Maar door de slechte weersomstandigheden landde lang niet iedereen op de goede plek. 

In een veld van boer Mindert de Boer aan de vaart bij Haulerwijk, aan de huidige Koumansbrug en Slinke, komen acht Franse parachutisten neer. Ze hebben opdracht de brug bij Appelscha te bezetten, maar zijn op de verkeerde plaats gedropt en raken zondagsmiddags slaags met Duitse soldaten langs de Haulerwijkervaart. Daarbij sneuvelt de 21-jarige parachutist Henri Pintaud. Hij wordt begraven in Haulerwijk, waar later een monument voor hem wordt opgericht. Enkele van zijn maten ontkomen en verschuilen zich in het Blauwe Bos. Vier anderen raken gewond en worden gevangen genomen. De gevangenen worden op een boerenwagen naar Haulerwijk gereden waar dokter Beumer hen verbindt en verzorgt. In totaal sneuvelen tijdens operatie Amherst tussen 8 en 12 april 33 Franse parachutisten. Op 12 april 1945 wordt Haulerwijk bevrijd.

HERDENKING
Operatie Amherst wordt jaarlijks herdacht. Op 10 april is een herdenking, georganiseerd door de Stichting Herdenking Franse Parachutisten. Zij organiseren een bloemengroet langs 22 oorlogsmonumenten in de regio. Op 12 april wordt de bevrijding van Haulerwijk herdacht, onder andere door de schoolkinderen van De Samensprong. Jikke Lugthart, Lynn Flokstra en Marije Slotema hadden gedichten gemaakt en er werden bloemen gelegd. En uiteraard werd op 4 mei aangesloten bij de landelijke herdenking. Daar kwamen veel mensen op af. In de bibliotheek is door de Historische Vereniging een herdenkingsvitrine ingericht. Hierin is onder andere een foto van Henri Pintaud te zien.

Er kwamen veel mensen af op de herdenking van 4 mei. (Foto: Sjoerd Weiland)

   Terug naar overzicht

Meer nieuws lees je in Maandblad 'Haulerwijk' !
Activiteiten agenda