Haulerwijk

Einde Bloeizone

Einde Bloeizone

De afgelopen paar jaar zijn er vanuit De Bloeizone de nodige activiteiten financieel ondersteund. Medio dit jaar komt aan het lopende project van de Bloeizone een einde en inmiddels is de subsidiepot leeg.

Voor de komende jaren wordt er vanuit de lokale overheid nagedacht over hoe verder te gaan met De Bloeizone. Het huidige beeld is dat er een mogelijkheid bestaat dat er weer financiële middelen beschikbaar komen, maar dan wel in afgeslankte vorm. Tijdens de evaluatie van de verschillende Bloeizones zal hierover meer duidelijkheid ontstaan. Voor het overige is de commissie rondom De Bloeizone enorm blij met alle activiteiten die zijn ondersteund en men hoopt dat, ondanks de mogelijke minder omvangrijke financiële ondersteuning, de activiteiten ook de komende jaren wel een vervolg krijgen. Met elkaar zijn we in staat ons dorp leefbaar te houden.

De Snikkeweek is één van de activiteiten die mede door een bijdrage van de Bloeizone wordt georganiseerd. (Foto: Sjoerd Weiland)

   Terug naar overzicht

Meer nieuws lees je in Maandblad 'Haulerwijk' !
Activiteiten agenda