Haulerwijk

Provinciale Staten verkiezingen 2019

Op 20 maart mag je weer naar de stembus. Deze keer om de leden van Provinciale Staten te kiezen. Zij kiezen op hun beurt de leden van de Eerste Kamer. Belangrijk dus!!!

De voornaamste taak van de Provinciale Staten is het controleren van het bestuur van de provincie zoals uitgevoerd door gedeputeerde staten. Het college van Gedeputeerde Staten is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de provincie. Het aantal leden van Provinciale Staten is afhankelijk van het aantal inwoners van de provincie en variëert van 39 tot 55 leden. Het aantal zetels wordt gebaseerd op de inwoneraantallen van 1 januari van het jaar voorafgaand aan het jaar van de provinciale statenverkiezing. Voor de Noordelijke provincies is dat als volgt: Drenthe 41, Fryslân 43 en Groningen 43.

KIEZEN LEDEN EERSTE KAMER

Een bijzondere bevoegdheid van de Provinciale Staten is het kiezen - samen met de kiescolleges in Bonaire, Sint Eustatius en Saba - van de leden van de Eerste Kamer. Dit gebeurt binnen drie maanden na de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de kiescolleges. Bij het kiezen van de leden van de Eerste Kamer heeft niet elk statenlid een even zware stem. Dat ligt ook niet voor de hand, want de provincies verschillen nogal in aantallen inwoners. Daarom is het gewicht van de stem, stemwaarde genoemd, afhankelijk van het inwonertal van de provincie.

DEELNEMENDE PARTIJEN

Op 4 februari leverden de politieke partijen hun kandidatenlijsten in voor de provinciale statenverkiezingen op 20 maart. De dag erna, dinsdag 5 februari, heeft het centraal stembureau van elke provincie de ingeleverde kandidatenlijsten onderzocht. Inmiddels is bekend welke partijen met welke kandidatenlijsten in welke provincies willen deelnemen. De partijen die in Fryslân meedoen zijn Forum voor Democratie, FNP (Fryske Nasjonale Partij), SP (Socialistische Partij), Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP), ChristenUnie, Partij voor de Dieren, Provinciaal Belang Fryslân, VVD, D66, PVV, PvdA, GroenLinks, Natuurlijk Fryslân, CDA, Denk en 50Plus. De huidige coalitie in provincie Friesland wordt gevormd door CDA, VVD, SP en FNP.

GA STEMMEN!

Een stembiljet invullen duurt gemiddeld minder dan 20 seconden. In die korte tijd stem jij mee over vier jaar provinciaal beleid. Bovendien heeft jouw stem ook invloed op de landelijke politiek: de Provinciale Staten van alle provincies kiezen samen namelijk de leden van de Eerste Kamer. Als je het niet eens bent met het beleid van de regering kun je door het stemmen op oppositiepartijen in de Provinciale Statenverkiezingen toch helpen om het beleid aan te passen. Ook voor duurzaamheid zijn de provincies belangrijk. Denk aan zaken als het plaatsen van windmolens voor het opwekken van windenergie, het plaatsen van zonnepanelen in het buitengebied en het verlenen van subsidies voor isolatie en aardgasvrij verwarmen.

Terug naar overzicht

Deze website is van Ondernemersvereniging Haulerwijk