Haulerwijk

Publieksfinanciering de Herberg Waskemeer

Wat is nu de bedoeling van de Herberg in Waskemeer? Een vraag die ons geregeld wordt gesteld. We zien zelf ‘verbinding’ als een kernwoord. Verbinding tussen mensen, de verschillende generaties, de omliggende dorpen. De deur van de ontmoetingsplek staat open voor ‘een bakje en een praatje’.

Het pand 'de Herberg' is reeds aangekocht vóór Stichting de Herberg en zal worden overgenomen dóór de Stichting. De helft van het financieringsbedrag is al toegezegd door diverse bedrijven en particulieren, waar we erg dankbaar voor zijn. De stichting is samen met de vele vrijwilligers op zoek naar nog meer financiers, dus niet om zomaar geld te geven, maar om de stichting geld te lenen, mèt rente. Dit is een win-win situatie; wij zijn ermee geholpen om de aankoop te realiseren en waar krijgt u nu nog 2% rente over uw (spaar) geld. Er kan geparticipeerd worden vanaf € 7.000,-. Alles wordt professioneel in een overeenkomst vastgelegd en er wordt maandelijks rente betaald. 'Wij kunnen ons voorstellen dat deze oproep u aan het denken zet en dat er vragen zijn. Daarom gaan we graag met u in gesprek in de persoon van Klaas Lise 0516-422529 (k.lise@hotmail.com) en/of Jan Witteveen 0516-420420 (jan@420media.nl).'

Terug naar overzicht

Deze website is van Ondernemersvereniging Haulerwijk