Haulerwijk

Jonge kerkuilen in haulerwijk

Jonge kerkuilen in haulerwijk

Maandag 15 juli was voor vogelliefhebbers een spannende dag. Vogelkenners en vrijwilligers Matthijs Hankel, Jan Leijstra en Freerk Jelsma gingen bij een aantal geplaatste nestkasten kijken of er jonge kerkuilen in zaten om deze vervolgens te wegen, te meten en te ringen.

Het broedsucces van uilen hangt af van de muizenstand. Zijn er veel veldmuizen, dan zijn er ook veel broedgevallen. En dit jaar is dat zeker het geval. Jan en Matthijs hadden een nestkast helemaal bovenin het spant van een boerenschuur geplaatst. Nadat de ladder er tegenaan was gezet en Jan de kast openmaakte, kwam gelijk al het verlossende woord: er zaten drie jonge kerkuilen in.

RUGZAK

De drie jongen werden in een rugzak naar beneden gehaald en eerst uiteraard bewonderd. Vervolgens ging Freerk Jelsma ermee aan de slag. Hij heeft een vergunning voor het ringen van kerkuilen en is hiervoor gecertificeerd. Na het ringen, werden de jongen gewogen en de lengte van de vleugels gemeten. Op basis van deze gegevens kan het geslacht en de leeftijd bepaald worden. Het ging hier om drie mannetjes die allemaal een andere leeftijd hadden, waarbij de oudste op het punt van uitvliegen staat.

LEVENSLOOP

Het ringen gebeurt om de levensloop van de vogel te volgen. Je kunt zien hoe oud ze worden en waar ze heen vliegen. De meetgegevens worden doorgestuurd naar SOVON: een non-profit organisatie die in Nederland de ontwikkeling van Nederlandse vogels bijhoudt. Sovon kijkt daarbij naar de voor- of achteruitgang van vogels, en naar het hoe en waarom daarvan. Er is een tijd geweest dat het erg slecht ging met de kerkuilenstand in Nederland. Het is vooral te danken aan boeren en andere particulieren die hun schuur beschikbaar stellen om een nestkast in op te hangen, samen met de vele vrijwilligers dat het nu weer goed gaat met deze vogel.

Bij de foto: Het proces van meten, wegen en ringen in meerdere foto’s in beeld gebracht. (Foto's Sjoerd Weiland)

Terug naar overzicht

Deze website is van Ondernemersvereniging Haulerwijk