Haulerwijk

Rioolreiniging en -inspectie

In de periode van 25 juli tot 23 augustus vond in Haulerwijk een rioolreining en -inspectie plaats. In opdracht van gemeente Ooststellingwerf werden de werkzaamheden door Vandervalk+degroot uit Wolvega uitgevoerd.

Vandervalk+degroot reinigde en inspecteerde een gedeelte van het ondergrondse (hoofd)rioolstelsel van gemeente Ooststellingwerf. Zij brengen het riool in kaart door dit eerst te reinigen en direct daarna te inspecteren. Aan de hand hiervan krijgt de gemeente een beeld van de staat van het rioolstelsel. Daarna kan de gemeente besluiten om riool te vervangen of te renoveren. De werkzaamheden werden vanuit de inspectieputten in de weg en/of trottoir gedaan. Door middel van een huis-aan-huis-brief werd iedereen ingelicht, want men kon natuurlijk enige hinder ondervinden. En het kon zijn dat het doorgaand verkeer in de straat beperkt was. Maar het viel allemaal erg mee.

Terug naar overzicht