Haulerwijk

Het betrokken dorp in actie

Na het geslaagde dorpsoverleg van 14 mei in Sinnehiem zijn in de afgelopen zomerperiode honderden bewoners van alle leeftijden op straat geïnterviewd over het sociale leven in Haulerwijk.

Dat gebeurde in het kader van het project 'Het betrokken dorp' buiten op straat in de omgeving van de supermarkten en andere winkels bij de rotonde in het hart van het dorp. Bewoners is gevraagd waar zij trots op zijn in het dorp, wat beter kan, en waar ze samen de schouders onder kunnen zetten. Ook is gepeild of zij een handje mee willen helpen met het organiseren van dorpsactiviteiten.

VEEL VOORZIENINGEN

De respons was overweldigend. Veel bewoners missen de Snikkeweek en vooral ook activiteiten voor jeugd. Verder is vaak de wens van een algemene ontmoetingsplek in het dorp genoemd. Verrassend is dat niet alleen volwassenen, maar ook jongeren willen bijdragen aan het organiseren van sociale evenementen. Over het algemeen zijn Haulerwijkers tevreden met het groen en de rust. Plezierig is ook dat er nog betrekkelijk veel voorzieningen zijn, zoals sportclubs, het zwembad, het vrijwilligersleven en niet te vergeten de winkelstand. De kunst is vooral om bewoners die iets voor het dorp willen organiseren aan te moedigen en van de benodigde middelen te voorzien.

MASTERPLAN

De bedoeling van 'Het betrokken dorp' is om in de komende tijd samen met Plaatselijk Belang en de vele vrijwilligersorganisaties nieuwe dorpsinitiatieven tot stand te brengen. Daar is zeker een goede basis voor aanwezig volgens veel ondervraagde bewoners. Om alle initiatieven en ideeën meer kracht te geven, is de gedachte gekomen voor een gezamenlijk masterplan Haulerwijk. Daarin kunnen grote en kleine wensen van veel bewoners en organisaties in samenhang worden uitgewerkt en onder de aandacht worden gebracht van de gemeente en andere partijen die voor de realisatie van betekenis kunnen zijn. Een eerste gespreksnotitie om als dorp samen met elkaar tot zo'n masterplan te komen is al vanuit Plaatselijk Belang met enkele partnerorganisaties geschreven.

DORPSPARK

Onderdeel van deze plannenmakerij is het verder ontwikkelen van het dorpspark. Het zou toch mooi zijn als daar ook aansluitingen voor stroom, riolering en water worden aangelegd. Dan kunnen daar allerlei evenementen worden georganiseerd. Ook past hierin de verbetervoorstellen van het dierenpark en de dorpstuin 'De Groene Stek' van vrijwillig beheerder Henk de Jong. Zijn wens is om het geheel in een stichting onder te brengen en hier een vorm van dagbesteding met een educatief karakter van te maken. Tevens is Plaatselijk Belang met grote regelmaat in gesprek met de gemeente om de wens voor een gemeenschappelijke ontmoetingsplaats voor jong en oud te realiseren in ons dorp. Haulerwijkers zullen zich in 2020 ongetwijfeld van hun actieve kant laten zien! Wedden dat de Snikkeweek in volle pracht terugkeert? De voorbereidingen hiervoor, maar ook voor vele andere activiteiten, zijn al volop in de maak. Kortom, het betrokken dorp is volop in actie!

GEÏNTERVIEWD WORDEN?

Nog veel bewoners zijn niet geïnterviewd. Wilt u dat graag, dan kunt u zich melden bij Jaap Noorda (jaapnoorda@noordaenco.nl of 06-10519763). Wilt u meedoen met Snikkeweek 2020 of een andere activiteiten? Geef u dan op bij het Haulerwijkster Activiteiten Platform (HAP), onderdeel van Plaatselijk Belang (haphaulerwijk@gmail.com).

Terug naar overzicht

Meer nieuws lees je in Maandblad 'Haulerwijk' !