Haulerwijk

Positieve inbreng bij HAP-avond

Op maandagavond 7 oktober heeft het Haulerwijkster Activiteiten Platform (HAP) een inspiratieavond gehouden om te kijken of er weer activiteiten georganiseerd kunnen worden in Haulerwijk.

Diverse verenigingen hebben hiervoor per email een uitnodiging gehad. De opkomst was prima te noemen. Ongeveer 50 inwoners kwamen hierop af. Ook Jaap Noorda (betrokken dorp) en Marten Tel (dorpencoördinator van de gemeente Oostellingwerf) waren hiervoor uitgenodigd. Na een korte presentatie van Anita Louters van de HAP is er met elkaar in groepjes gebrainstormd over diverse activiteiten rondom 5 mei 2020 en de Snikkeweek. Voor het organiseren van de Snikkeweek heeft Hendrik ten Hoor een groep gevormd die zich hiermee bezig zal houden. De HAP gaat een commissie vormen die het bevrijdingsfeest gaat organiseren. Tijdens deze avond is ook gesproken om Halloween en de kinderdisco op nieuw op de kaart te gaan zetten. Kortom Haulerwijk gaat weer leven. De HAP bedankt iedereen die aanwezig was op deze avond voor hun positieve inbreng.

De HAP roept iedereen op om de HAP te volgen op hun facebookpagina. Wil je helpen bij het bevrijdingsfeest, de snikkeweek of een andere activiteit, meld je dan aan via HAPhaulerwijk@gmail.com. Ook hierbij geldt vele handen maken licht werk.

Terug naar overzicht

Meer nieuws lees je in Maandblad 'Haulerwijk' !