Haulerwijk

Binnenkort glasvezel-aanbieding

Binnenkort glasvezel-aanbieding

De Fryske Mienskip op Glas (DFMopGlas) heeft aangekondigd dat bewoners in de dorpskernen van de gemeente Ooststellingwerf vanaf januari 2020 een aanbod tegemoet kunnen zien van vijf aanbieders van glasvezeldiensten.

In de aanbieding zit tevens meer informatie over het lidmaatschap van de coöperatie en de aansluitbijdrage die voor de aanleg van glasvezel betaald moet worden. Bijna een jaar geleden is een inventarisatie onder de inwoners van Haulerwijk gehouden naar de wens om glasvezel aan te leggen. Dit leverde voldoende belangstelling op, waarna in overleg met de gemeente is vastgesteld dat er inderdaad een glasvezelnetwerk, zowel in de kern van Haulerwijk als in het buitengebied, aangelegd gaat worden. Het glasvezelnetwerk in het buitengebied wordt door Kabelnoord aangelegd. Tijdens de inventarisatieronde was het nog moeilijk om zicht op de kosten te krijgen, omdat dat helemaal afhankelijk was van het aantal inwoners dat een glasvezelpakket af wil nemen. Nu daar meer zicht op is, kunnen de tarieven ook bepaald worden. Volgens DFMopGlas wordt de aanvankelijk genoemde aansluitbijdrage een stuk lager.

GLASVEZEL

Met glasvezel heeft iedereen snel en een hoge kwaliteit internet, telefoon en televisie. Dat is handig, omdat steeds meer diensten via internet aangeboden worden. Bij een glasvezelverbinding maakt het niet uit hoeveel bewoners er tegelijk op internet zitten: de snelheid blijft altijd hetzelfde. Wanneer het glasvezelnetwerk klaar is, is op dit moment nog niet duidelijk.

Terug naar overzicht

Meer nieuws lees je in Maandblad 'Haulerwijk' !