Haulerwijk

Mogelijk woningbouw aan de Van Ekstraat

Het college van Burgemeester en Wethouders van gemeente Ooststellingwerf heeft een ontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegd voor de bouw van 7 woningen aan de Meester van Ekstraat. Het gaat om het terrein waar jaren geleden het Groene Kruis-gebouw heeft gestaan. Op de hoek van de Meester van Ekstraat en de Laweijstraat.

Terug naar overzicht

Meer nieuws lees je in Maandblad 'Haulerwijk' !