Haulerwijk

Plaatselijk Belang naarstig op zoek naar bestuursleden

Plaatselijk Belang De Vooruitgang is op zoek naar nieuwe bestuursleden. Het bestuur bestaat momenteel nog maar uit drie leden.

De drie leden die nu het bestuur vormen zijn Anne Hof, Peter Alberts en Gert Jan Post. Anita Douwsma en Petra Meijster zijn geen bestuursleden meer, maar houden zich volledig bezig met het HAP (Haulerwijk Activiteiten Platform). Het bestuur heeft, om nieuwe leden te werven, een aantal inwoners in Haulerwijk een mail gestuurd met het verzoek die te delen met hun netwerk. Hierin valt te lezen dat: 'Het feit dat het bestuur nog maar drie leden heeft is niet wenselijk. Dit betekent dat we ons moeten beperken tot de hoofdzaken en onvoldoende tijd hebben om de leefbaarheid en cohesie in Haulerwijk te verbeteren.' Zij doen een dringende oproep om mogelijke kandidaten te vinden voor het bestuur, waarbij ook nadrukkelijk jongeren worden uitgenodigd. Plaatselijk Belang leeft met het idee om een aantal jongeren toe te voegen of een soort jeugdbestuur te vormen. Geïnteresseerden kunnen contact zoeken met secretaris Gert Jan Post via 06-51583555 of g.j.post@home.nl

Terug naar overzicht

Meer weten over ondernemers in Haulerwijk?
Meer nieuws lees je in Maandblad 'Haulerwijk' !