Haulerwijk

Groen licht voor woningbouw

Groen licht voor woningbouw

De gemeenteraad van Ooststellingwerf heeft woensdag 17 juni tijdens een commissievergadering groen licht gegeven voor het realiseren van woningbouw aan de Meester van Ekstraat in Haulerwijk.

Op de hoek van de Meester van Ekstraat en de Laweijstraat stond jaren geleden het Groene Kruisgebouw. Op die plek mag bouwbedrijf Doornenbal uit Appelscha zeven duurzame woningen realiseren. De gemeenteraad ziet geen bezwaren en zal voor het plangebied een bestemmingsplan vaststellen.

VLEERMUIZEN

Volgens het ecologisch rapport zijn de bomen binnen het plangebied (mogelijke) verblijfplaatsen voor vleermuizen. Ondanks dat de beesten zelf niet zijn waargenomen, zijn er wel holen aangetroffen. Aan de noordkant staan twee van de vier bomen die als verblijfplaats voor de dieren kunnen dienen. Maar die bomen staan woningbouw niet in de weg. Ze worden mogelijk wel bij de herinrichting van het openbaar gebied gekapt. In de andere bomen rondom het terrein zitten geen holen. Die bomen worden volgens het college niet gekapt. Zij mogen dat ook zeggen, want de gemeente is daar zelf baas over, want ze staan op gemeentelijke grond.

Terug naar overzicht

Meer weten over ondernemers in Haulerwijk?
Meer nieuws lees je in Maandblad 'Haulerwijk' !