Haulerwijk

Aanpassingen aan zonnepark

Bewoners rond het zonnepanelenpark waren niet te spreken over de dienstverlening van GroenLeven. Groenleven belooft nu in een brief aan de omwonenden beterschap.

Zo gaan zij werk maken van de groenstrook die is aangebracht tussen het park en de woningen. Daarnaast heeft GroenLeven aangegeven dat de camera';s die in verband met vandalisme waren geplaatst nu permanent blijven hangen. De privacy van de omwonenden wordt daarbij in de definitieve opstelling meegenomen. Daarnaast wil GroenLeven het park graag af kunnen sluiten, maar in verband met diverse belangen van Staatsbosbeheer, waterschap, gemeente, netbeheerder en omwonenden is dat een lastige klus. GroenLeven komt op korte termijn met een allesomvattend plan waarin alle aspecten aan bod komen, inclusief drainage, het onderhoudsplan en de verdere communicatie.

Terug naar overzicht

Meer weten over ondernemers in Haulerwijk?
Meer nieuws lees je in Maandblad 'Haulerwijk' !