Haulerwijk

Nieuwe kalender Haulewelle 2021

De nieuwe kalender van zwembad Haulewelle is klaar en wordt binnenkort huis-aan-huis verspreid. Vanwege de coronavirus zal de verspreiding anders gaan dan voorgaande jaren.

Door het uitbreken van corona heeft de stichting Vrienden van zwembad Haulewelle helaas dit jaar geen verloting kunnen houden. Wel hebben ze kosten gemaakt dit jaar, zoals aanschaf van gereedschap, reinigingsmaterialen en vernieuwing van het doek van het springkussen. 'Een dezer dagen ontvangt u de kalender van 2021 in uw brievenbus, omdat we onze trouwe verkopers ook nu nog niet belasten met het persoonlijk contact aan de deur, hebben we besloten de kalender huis-aan-huis te verspreiden', vertelt Roel Wink namens de stichting. 'We zouden het zeer op prijs stellen wanneer u zwembad Haulewelle blijft steunen en een bijdrage wilt overmaken. Met z'n allen moeten we er toch voor zorgen dat dit mooie, energiezuinige zwembad blijft bestaan.' De prijs van de kalender is € 5,00. (ander bedrag mag natuurlijk ook). U kunt een bijdrage overmaken op bankrekening NL 58 RABO 0108 0863 05 t.n.v. Vriendenclub Zwembad Haulewelle, onder vermelding van 'kalender 2021'. 'Alvast hartelijk dank namens de Vrienden van Haulewelle en alle gebruikers.'

Terug naar overzicht

Meer weten over ondernemers in Haulerwijk?
Meer nieuws lees je in Maandblad 'Haulerwijk' !