Haulerwijk

Voltooiing nieuwe appartementen Sinnesicht

De nieuwe appartementen bij Sinnehiem zijn klaar. De bouw is volgens de planning verlopen. Vóór de vakantie waren de zes bungalows, die ook onderdeel waren van het gehele plan, al klaar. Hier wonen inmiddels de nieuwe bewoners tot volle tevredenheid.

Bouwbedrijf Buiteveld wilde voor de oplevering van de 15 appartementen toch nog een officieel moment kiezen en er een feestelijk tintje aan geven. Dit gebeurde op vrijdag 25 september met een beperkt aantal genodigden. Ook alle toekomstige bewoners waren hierbij uitgenodigd. In een toespraak bedankte Jacob Koopmans van het bouwbedrijf een ieder die aan de totstandkoming van het project had meegewerkt. Op initiatief van de Vereniging van Eigenaren, met als voorzitter Geert Dorenbos, was een plaquette aangebracht op de noordzijde van het complex met de nieuwe naam 'Sinnesicht'. De kosten hiervoor werden gedragen door een viertal sponsoren: Bouwbedrijf Buiteveld, Schildersbedrijf Hofstra. Wooncentrum de Vries en Hummel keukens.

De officiële opening werd verricht door Jenne Hummel en Popke Akkerman, de beide initiatiefnemers van het hele plan. Wethouder Fimke Hylkema sprak nog enkele lovende woorden over het complex. Hierbij gaf ze aan zich ook in de toekomst te willen blijven inzetten om dergelijke projecten vanuit de gemeente te ondersteunen. De nieuwe bewoners kregen de sleutel voor hun nieuwe appartement in de daaropvolgende week. Velen van hen keken er al lange tijd naar uit. Eén van de appartementen is nog te koop, de andere veertien zullen in oktober bewoond zijn. ‘We kunnen spreken van een verrijking voor het dorp Haulerwijk.

Foto's: Jan Bies

Terug naar overzicht

Meer weten over ondernemers in Haulerwijk?
Meer nieuws lees je in Maandblad 'Haulerwijk' !