Haulerwijk

Sportplatform onderzoekt beheer sporthal

Sportplatform onderzoekt beheer sporthal

Het Sportplatform in Haulerwijk onderzoekt of het beheer van sporthal De Bongerd in eigen beheer vanaf 2022 mogelijk is.

De sporthal wordt al 10 jaar door Laco beheerd, een commerciële partij die bijvoorbeeld ook de zwembaden in Appelscha en Oosterwolde in beheer heeft. Per 1 januari 2022 moet het contract verlengd worden, maar ruimschoots voor die datum wil het Sportplatform onderzoeken of een mogelijke overname van het beheer wenselijk en mogelijk is.

DOARPSSKÛTE

Het Sportplatform heeft half oktober een projectplan opgesteld en aan de gemeente overhandigd. In dit plan, dat de naam 'Doarpsskûte' heeft meegekregen, wordt uiteen gezet hoe het Sportplatform het beheer van De Bongerd denkt te realiseren. Wat opvalt is dat het plan door veel partijen wordt gedragen. Zo zijn de Stichting Haulewelle, SV Haulerwijk, de Badmintonvereniging, Snikkerun, Volleybalvereniging, Wellerobben, Tennisvereniging, HAP en JOH mede ondertekenaars. Eén van de redenen die wordt aangevoerd voor deze overname van het beheer is dat het Sportplatform constateert dat het aantal accommodaties waar het sociale leven van de dorpsgemeenschap zich voltrekt, is afgenomen: 'Er hebben fusies van scholen, kerken en sportverenigingen plaatsgevonden met als gevolg afstoten van gebouwen. Horecagelegenheden zijn verdwenen. En de gezellige sportkantine in sporthal De Bongerd, gerund door een beheerder met een sociale instelling voor jong en oud, is door vercommercialisering van de sportruimte door de nieuwe exploitant, vervangen door een fitnessruimte vol sporttoestellen', zo valt te lezen.

GEMEENSCHAPPELIJKE ACCOMMODATIE

Volgens de opstellers is er: 'meer te verwachten van een gemeenschappelijk accommodatie die ruimte biedt voor een gevarieerd aanbod van sport en sociale activiteiten voor allerlei leeftijdsgroepen, gezindten en groeperingen die in het dorp leven. Een plek met voor elk wat wils, waar dorpsbewoners kunnen sporten en bewegen in allerlei vormen, en waar zij elkaar kunnen ontmoeten en beter leren kennen.' De initiatiefnemers willen ook de samenwerking met dorpshuis De Enter nader onderzoeken.

Het projectplan Doarpsskûte is hier downloaden.

Tekst en foto: archief Sjoerd Weiland

Terug naar overzicht

Meer weten over ondernemers in Haulerwijk?
Meer nieuws lees je in Maandblad 'Haulerwijk' !