Haulerwijk

Voetbalclub snakt naar nieuwbouw

Voetbalclub snakt naar nieuwbouw

De accommodatie van de voetbalvereniging aan de Scheidingsreed in Haulerwijk heeft het zwaar. Tijdens de eerste coronagolf mocht er een tijd lang niet gespeeld worden. En toen de trainingen weer opgestart mochten worden, werd het nog eens duidelijk: deze accommodatie is helemaal op.

Het dak lekte, installaties kwamen piepend en krakend tot leven, het was overal vochtig en vanwege lekkage van leidingen in de muren vielen zelfs enkele tegels van de muren. Kortom: het gebouw is oud en versleten. Geen wonder ook. De huidige kantine dateert uit 1960 en heeft een technische levensduur van maximaal 40 jaar. Die periode is inmiddels 60 jaar en dus ruimschoots overschreden. Geen wonder ook dat dat het bestuur van de Sportvereniging hier graag iets aan wil doen.

NIEUW OF VERBOUW

De vraag die dan logischerwijs boven komt drijven: loont verbouw of is het beter om helemaal nieuw te bouwen? En als we nieuw gaan bouwen, is het dan handiger op dezelfde locatie of kunnen we ook naar een andere locatie op het terrein, waardoor er meer samenhang met het dorp mogelijk is? De afgelopen jaren is door diverse betrokkenen hard gewerkt om antwoorden op deze vragen te krijgen. Belangrijk aandachtspunt daarbij is natuurlijk ook wat het kost en wie dit gaat betalen, want alleen gaat de vereniging dat niet lukken.

DUURZAAM

Nederland heeft een inhaalslag te maken op duurzaamheidsgebied. Ook binnen het landelijk beleid met betrekking tot sportaccommodaties staat het energievraagstuk hoog op de agenda en dit lijkt de voetbalclub nu in de kaart te spelen. Want uit alle berekeningen, waarbij ook rekening wordt gehouden met lange termijn ontwikkelingen, komt naar voren dat energieneutrale nieuwbouw op dezelfde locatie de meest geschikte oplossing is. Op dit moment betaalt de vereniging een slordige 12.500 euro per jaar aan energielasten. Met een energieneutrale accommodatie valt daar dus een forse besparing te realiseren, die weer gebruikt kan worden voor de financiering van de nieuwbouw.

WIE BETAALT

De kosten voor de nieuwbouw worden ruwweg geschat op een bedrag van tussen de een en twee miljoen euro. De financiering hiervoor moet uit verschillende bronnen komen: subsidies, de gemeente en natuurlijk de vereniging zelf. Op dit moment wordt aan een projectvoorstel gewerkt. Het bestuur koerst samen met de gemeente op besluitvorming ergens komend voorjaar. Dat is belangrijk, want de sociale en pedagogische betekenis van de vereniging valt niet te onderschatten. Met ruim 300 spelende leden en nog eens 100 vrijwilligers is de sportvereniging één van de basisbehoeftes van Haulerwijk die we niet kunnen missen!

Op de foto zijn Thom Dermois (l) en Tjalke de Boer met de warming up bezig voorafgaand aan hun voetbaltraining.(Foto: Sjoerd Weiland)

Terug naar overzicht

Meer weten over ondernemers in Haulerwijk?
Meer nieuws lees je in Maandblad 'Haulerwijk' !