Haulerwijk

Verandering in het luchtruim

Meer ruimte in het luchtruim en minder hinder op de grond. De Rijksoverheid werkt aan een integrale herziening van het Nederlandse luchtruim. Want het luchtruim wordt steeds intensiever gebruikt.

Eén van de dingen die wordt voorgesteld in het plan ‘ontwerp Luchtruimherziening’ is om het militair oefengebied (straaljagers, gevechtshelikopters en drones) boven de provincie Friesland, Groningen en Drenthe uit te breiden. Deze uitbreiding zorgt er mogelijk ook voor dat er boven onze gemeente gevlogen kan gaan worden. Meer hierover kunt u lezen op de website Luchtvaart in de toekomst: www.luchtvaartindetoekomst.nl

INDIENEN ZIENSWIJZE

Tot en met donderdag 25 februari 2021 kunt u een zienswijze indienen over de ontwerp-Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening, inclusief het milieueffectrapport dat hiervoor is opgesteld. Dat kunt u doen via de website Platform participatie: www.platformparticipatie.nl/luchtruimherziening

ONLINE BIJEENKOMSTEN EN PAPIEREN DOCUMENTEN

Ook kunt u op de website Platform participatie (www.platformparticipatie.nl/luchtruimherziening) bekijken wanneer er online bijeenkomsten zijn over dit onderwerp en kunt u bekijken waar u de papieren documenten kunt bekijken.

Terug naar overzicht

Meer weten over ondernemers in Haulerwijk?
Meer nieuws lees je in Maandblad 'Haulerwijk' !