Haulerwijk

Aanpassingen aan zonnepark Haulerwijk

Aanpassingen aan zonnepark Haulerwijk

GroenLeven gaat diverse aanpassingen doorvoeren aan het zonnepanelenveld in Haulerwijk. Het gaat voornamelijk om aanpassingen die de veiligheid moeten verbeteren, maar ook de groenvoorziening wordt aangepakt. Dat valt op te maken uit het Plan van Aanpak dat GroenLeven heeft opgesteld.

De toegang tot het zonnepark is nog steeds niet goed op orde. Resultaat is dat er meerdere malen vernielingen zijn aangericht. GroenLeven had daarom al tijdelijk twee camerasystemen aangebracht, maar deze krijgen nu een permanent karakter. Bij de plaatsing is rekening gehouden met de omwonenden, zodat er geen opnames gemaakt worden van tuinen. Daarnaast wordt de toegang tot het zonnepark door middel van hekwerken beter beveiligd. Aan alle toegangspunten tot het terrein worden hekken geplaatst.

GROENVOORZIENING

Al vanaf de bouw van het park klagen omwonenden over de groenvoorziening. Veel planten zijn, mede vanwege de hoge waterstand, dood gegaan. Daarom heeft GroenLeven besloten om alsnog drainage aan te brengen. Ook wil het bedrijf de hele oostkant van het park voorzien van laurierstruiken. Eén keer per jaar gaat een hovenier onderhoud plegen. De struiken die bij de transformatoren staan, worden verwijderd, omdat die het onderhoud lastig maken en zorgen voor schaduw op de panelen. Om te voorkomen dat de grond straks te droog wordt, wordt in overleg met de hovenier overwogen om ook een druppelslangsysteem met waterpomp te installeren. Bij aanhoudende droogte kan de pomp op afstand aangezet worden, waardoor de planten druppelsgewijs van water worden voorzien.

Het Plan van Aanpak is met de gemeente besproken. Opmerkingen van de gemeente zijn er gelijk in verwerkt. In januari is het Plan van Aanpak aan de omwonende gestuurd en het is de bedoeling om in februari te starten met de aanpassingen.

Foto: Sjoerd Weiland

Terug naar overzicht

Meer weten over ondernemers in Haulerwijk?
Meer nieuws lees je in Maandblad 'Haulerwijk' !