Haulerwijk

Weer opbaarmogelijkheid in Haulerwijk

Weer opbaarmogelijkheid in Haulerwijk

Het is weer mogelijk om na een overlijden op te baren in ons dorp. In de afgelopen tijd liepen de vaste uitvaartverzorgers van Uitvaartvereniging De Laatste Eer tegen het probleem aan dat dit niet mogelijk was.

Op de foto de opbaarruimte in de Kruiskerk. Kleine foto: van links naar rechts Coby Kuiper en Aline de Graaf (uitvaarverzorgers), Jannie Boonstra (bestuurslid De Laatste Eer) en Jacob van Breden (initiatiefnemer en initia-tor namens de GKV). (Foto: Jan Bies)

Aline de Graaf en Coby Kuiper, de twee uitvaartverzorgers van Uitvaartvereniging De Laatste Eer Haulerwijk/Waskemeer e.o., liepen steeds vaker tegen het probleem aan. Wanneer er iemand was overleden en opbaren niet thuis of in het verzorgingstehuis mogelijk was, moest men uitwijken naar Zevenhuizen of Oosterwolde. Er werd een enkele keer wel opgebaard in de zogenaamde soosruimte van de Kruiskerk. Dit is goed bevallen en families waren blij dat ze in het dorp konden blijven. Het contact tussen de uitvaartleidsters en koster Jacob van Breden liep goed en vanuit deze samenwerking is het idee ontstaan om een deel van de soos om te vormen tot een nette opbaarruimte of aula.

AANPASSINGEN

De ruimte is geschilderd, vloerbedekking gelegd en gordijnen aangebracht. Het is een fijne intieme plek geworden, met  een eigen ingang waardoor het opbaren totaal los staat van de kerk. 'Hoe fijn is het om op het dorp te kunnen blijven, in de buurt te zijn en zo even binnen te kunnen gaan, alleen of met familie. Deze mogelijkheid wordt middels dit initiatief geboden door de kerk', vertelt Jannie Boonstra namens de uitvaartvereniging. 'Wanneer u lid bent van De Laatste Eer biedt de vereniging deze mogelijkheid standaard aan. Maar ook wanneer er geen lidmaatschap is of u ergens anders verzekerd bent, is opbaren in deze ruimte mogelijk. Overleg het met de uitvaartleider en hij/zij kan dan contact opnemen met Jacob van Breden', vult zij aan. Er is een sleutel voor de nabestaanden om, op het door hen gewenste tijdstip, naar binnen te kunnen gaan. De Laatste Eer ondersteunt de aula door de aanschaf van het zitje en is blij met dit initiatief.

Informatie en contact kunt u vinden op www.gkv-haulerwijk.nl en www.uitvaarthaulerwijk.nl

Terug naar overzicht

Meer weten over ondernemers in Haulerwijk?
Meer nieuws lees je in Maandblad 'Haulerwijk' !