Haulerwijk

Let op je rijgedrag, waar je 30 mag!

In heel Haulerwijk geldt een maximum snelheid van 30 km. Dit hebben we in 2006 met elkaar besloten toen de herinrichting van het dorp werd voorbereid.

Alleen de Leeksterweg werd toen niet meegenomen, omdat daarvoor groot onderhoud bij de gemeente in de planning stond. Deze weg is in 2014 ook aangepakt, zodat alle wegen in Haulerwijk nu tot een 30 km.-zone behoren.

KLACHTEN

Toch komen er regelmatig bij Plaatselijk Belang klachten binnen van bewoners over snelheidsovertreders, die met grote snelheid door het dorp scheuren. Het betreft hier vooral de toegangswegen in het dorp, zoals de Hoofdweg Boven, de Oosterwoldseweg, de Norgerweg en de Leeksterweg. Dit levert niet alleen gevaarlijke situaties op, maar ook irritatie en geluidsoverlast.

BETONBLOKKEN EN OBSTAKELS

De klachten bereiken uiteraard ook de gemeente en die overweegt om op de toegangswegen betonblokken of andere obstakels te plaatsen, zodat automobilisten gedwongen worden om hun snelheid aan te passen. Of dit een oplossing is voor bewoners, is maar zeer de vraag. Navraag in andere dorpen en ook de ervaring met een wegversmalling aan de Hoofdweg Boven, geven weinig reden tot vreugde.

EXTRA GAS

Bewoners ervaren dan vaak juist meer geluidsoverlast door remmende en weer optrekkende voertuigen. Daarnaast geven sommige weggebruikers juist extra gas om nog net voor een tegenligger de versmalling te passeren. Bovendien is de goedwillende automobilist die zich keurig aan de snelheid houdt, hier ook de dupe van. Om maar niet te spreken over de nadelen voor het vrachtverkeer en het openbaar vervoer.

VOORKOMEN

Plaatselijk Belang wil in het belang van alle partijen zien te voorkomen dat dergelijke obstakels op de toegangswegen geplaatst worden. Maar dan zullen we met elkaar een beter rijgedrag moeten laten zien. De praktijk is dat veel hardrijders vaak uit eigen dorp komen. Laten we dus met elkaar voorkomen dat onze wegen worden bezet door beton, door ons binnen de bebouwde kom aan de maximum snelheid van 30 kilometer te houden. Als wij als dorpsgenoten het goede voorbeeld geven, zullen ook mensen van buiten het dorp zich snel aanpassen, is de verwachting. Dus hierbij de oproep: 'Let op je rijgedrag, waar je maar 30 mag!'

Terug naar overzicht

Meer weten over ondernemers in Haulerwijk?
Meer nieuws lees je in Maandblad 'Haulerwijk' !