Haulerwijk

Ledenvergadering Plaatselijk Belang

Mits de coronamaatregelen het toestaan, organiseert Plaatselijk Belang op maandag 4 oktober weer een ledenvergadering. Het is alweer lang geleden dat er een ledenvergadering van Plaatselijk Belang ‘Vooruitgang’ Haulerwijk werd gehouden.

Aangezien de maatregelen steeds verder versoepelen, heeft het bestuur van PB het plan opgevat om op maandag 4 oktober een najaarsledenvergadering te houden. Uiteraard onder de voorwaarde dat dit verantwoord kan en kan worden voldaan aan de RIVM-regels. Op deze vergadering kan het 'oude' bestuur het verslag van 2020 presenteren en afscheid nemen. Het 'nieuwe' bestuur is middels een brief dit voorjaar aan alle leden voorgesteld. Op deze vergadering kunnen de leden in levende lijve met hen kennis maken. Ook zal het huidige bestuur dan uitleg geven over de lopende zaken en de plannen voor de toekomst. De datum 4 oktober kan dus alvast in de agenda worden genoteerd. Over het wel of niet doorgaan volgt nadere informatie in de september-uitgave van deze krant. Als het door gaat, zullen alle leden persoonlijk een uitnodiging met agenda ontvangen.

Bent u nog geen lid en wilt u lid worden? Dan kunt u zich per mail aanmelden via secr.pbhaulerwijk@gmail.com

Terug naar overzicht

Meer weten over ondernemers in Haulerwijk?
Meer nieuws lees je in Maandblad 'Haulerwijk' !