Haulerwijk

Haulerwijk als Bloeizone

Haulerwijk als Bloeizone

Haulerwijk gaat deelnemen aan de beweging van Bloeizones in Fryslân. ‘Bloeizone’ is afgeleid van ‘Blue Zones’, delen van de wereld waar de meest gezonde mensen leven.

Niet omdat de inwoners allemaal op dieet zijn of naar de sportschool gaan, maar vooral omdat ze in een omgeving wonen die gezond gedrag stimuleert en waarbij zij tot op late leeftijd een actief onderdeel van de maatschappij vormen. De Bloeizone Beweging wil samen met inwoners van Fryslân ervoor zorgen dat er in Friese dorpen, wijken en steden meerdere Bloeizones ontstaan waarin mensen samen een gezondere leefomgeving ontwikkelen.

LOKALE GEMEENSCHAP

Bloeizone Fryslân is een beweging die lokale gemeenschappen wil helpen bij hun ambities. Zo zijn onder andere het Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN), Sport Fryslân, de provincie Fryslân en Fosylfrij Fryslân betrokken. Het Healthy Ageing Netwerk Noord Nederland (HANNN) heeft de opdracht gekregen om in Fryslân samen met vele anderen het aantal Bloeizones te laten groeien. Er worden vijf Bloeizones geselecteerd voor een monitoringstraject, dat wordt uitgevoerd door het Fries Sociaal Planbureau.

STEIGERS

Bij de Bloeizone Haulerwijk is inmiddels een aantal mensen betrokken, waaronder huisarts Grytsje Idsardi, initiatiefneemster van de Buurthaven Anita Douwsma, oud voorzitter van Plaatselijk Belang Roel Wink en voorzitter van het Sportplatform Haulerwijk Ronald de Vries. Zij gaan de Bloeizone verder in de steigers zetten, waarbij nadrukkelijk de samenwerking wordt gezocht met al bestaande organisaties. Na de zomer gaat de voorbereidingsgroep er verder mee aan de slag en wordt een verdere invulling, samen met het dorp, in gang gezet.

Meer informatie over Bloeizones Fryslân is te vinden op: www.doejemee.nl/bloeizone

Met de Bloeizone Haulerwijk willen de initiatiefnemers gezond gedrag bij inwoners stimuleren. Woonzorgcentrum Sinnehiem geeft hiervan een goed voorbeeld door dagelijks met de ouderen te bewegen. Op de foto is de 82-jarige Geeske van der Veen bezig met een beweegoefening. (Foto: Sjoerd Weiland)

Terug naar overzicht

Meer weten over ondernemers in Haulerwijk?
Meer nieuws lees je in Maandblad 'Haulerwijk' !