Haulerwijk

Bezorgde ouders starten particuliere basisschool

Bezorgde ouders starten particuliere basisschool

"Absoluut niet bedoeld als concurrentie of om ons af te zetten tegen de huidige basisschool, maar we zien dat bijvoorbeeld door de schaalvergroting de kwaliteit van het onderwijs achteruit gaat. Daarom beginnen wij in Haulerwijk een eigen particuliere school inclusief buitenschoolse opvang."

Op de foto de drie bezorgde ouders starten een particuliere school in Haulerwijk. Op de ene foto links Marja de Jong en rechts Esther Brouwer. (Foto: Sjoerd Weiland) Op de andere foto Evert-Jan Meeuwissen. (eigen foto)

Aan het woord zijn de drie initiatiefnemers Marja de Jong, Esther Brouwer en Evert-Jan Meeuwissen. Marja en Evert-Jan zaten in de Medezeggenschapsraad (MR) van basisschool De Laweij in Haulerwijk. 'Maar toen de klassen nóg groter moesten en er weer nieuwe maatregelen afgekondigd werden, was voor ons de maat vol', zo vertelt Marja. 'Als MR lid vanuit de ouderpositie, konden wij hier een positief advies over uitbrengen, maar voelden wij ons min of meer gedwongen om akkoord te gaan. Toen zijn wij eruit gestapt. Niks ten nadele van de leerkrachten, maar het Nederlands onderwijssysteem gaat teveel voorbij aan de individuele situatie van ieder kind. Wij willen kindgericht onderwijs bieden, waarbij ieder kind in eigen tempo en op eigen niveau op een aantrekkelijke en avontuurlijke manier kan leren. Vandaar ook de naam van onze school: Natuurlijk Wijs.'

GEEN BLOEMETJES PLUK SCHOOL

Esther vult aan: 'Wij worden absoluut geen “bloemetjes pluk school”. Ook bij ons moet natuurlijk gewoon geleerd worden, maar wij denken dat dat wel op een aantrekkelijkere manier kan. Als er minder kinderen zijn, kun je veel meer aandacht aan ieder kind schenken. Door middel van projecten en opdrachten in de natuur kun je ook leren. Rekenen hoef je bij wijze van spreken niet perse uit een boek te leren, maar in de natuur kun je ook rekenopdrachten samenstellen. De kwaliteit is gewaarborgd, omdat iedere school wettelijk verplicht is om een eindtoets in te stellen. De inspectie kijkt daarin mee. Ook kijken we goed naar de eisen van het voortgezet onderwijs. De aansluiting daarmee moet geborgd zijn. Het kan niet zo zijn dat een kind die bij ons onderwijs heeft gevolgd bij doorstroming naar het middelbaar onderwijs ineens denkt van 'Help! Een boek!' We gunnen het alle kinderen om op een leuke manier hun talenten te laten ontdekken en hen vaardigheden bij te brengen. Meer terug naar de natuur, veel meer bewegen (waardoor je brein veel beter gaat functioneren), ontspannen en praktisch leren, dat is wat wij ons voorstaan. Zaken als maatschappelijke betrokkenheid, presenteren, respect voor elkaar en samenwerken horen daar ook bij.'

SAMENWERKING

De initiatiefnemers, zelf ouders van kinderen in de basisschool leeftijd, zitten nog steeds in de onderzoeksfase maar zijn al wel heel ver. Eind juli hebben zij een informatieavond voor geïnteresseerden georganiseerd. Hier kwamen ruim 20 belangstellenden op af en daarnaast kregen zij na afloop nog diverse vragen binnen. De belangstelling komt uit de hele regio en beperkt zich niet alleen tot Haulerwijk. De initiatiefnemers hebben vanaf het eerste begin samenwerking gezocht: 'Wij zijn in gesprek gegaan met soortgelijke initiatieven in de regio. Hierdoor hoeven wij het wiel niet zelf uit te vinden. Naar aanleiding van deze contacten kregen wij wel een gevoel dat het starten van een eigen school minder ingewikkeld was dan we dachten. Als niet gesubsidieerde onderwijsinstelling moeten wij aan 18 wettelijke regels voldoen. Voor gesubsidieerd onderwijs ligt dat aantal op 194.'

NATUURLIJK WIJS

Natuurlijk Wijs wordt een particuliere school, waar ouders per kind globaal tussen de 150 en 350 euro per maand per kind betalen. Het exacte bedrag is inkomstenafhankelijk en mede afhankelijk van het aantal kinderen dat uit een gezin aangemeld wordt. Het wordt een stromingsvrije school, niet gekoppeld aan een specifiek geloof of identiteit. Iedereen is welkom en de traditionele feestdagen, zoals Kerst en Sinterklaas worden gewoon gevierd. De school is open van maandag tot en met vrijdag, waarbij de woensdag een 'doedag' is. Deze kan op verschillende manieren worden ingevuld, bijvoorbeeld door een gastdocent of door er een creatieve dag van te maken. Naast de particuliere basisschool wordt ook in een buitenschoolse opvang (BSO) voorzien. Natuurlijk Wijs wordt een stichting. Hoewel veel particuliere scholen op vrijwilligers draaien, wil Natuurlijk Wijs een leerkracht wel een vergoeding bieden. Daarnaast hopen de initiatiefnemers op de nodige goodwill, zodat er een financiële buffer gecreëerd kan worden om bijvoorbeeld meer materialen aan te schaffen. Ook is een actieve crowdfunding online gezet, die via de website en de social media kanalen van de school te vinden zijn. Daar kunnen mensen eenmalig een donatie doen, of vaste donateur worden.

LEERKRACHT

Ook is er al een locatie voor de nieuwe Natuurlijk Wijs school. Er mag een jaar lang gebruik worden gemaakt van de voormalige Baptistenkerk aan de Norgerweg. Op dit moment zijn al gesprekken gaande met locaties voor lange termijn vestiging. Streven van de initiatiefnemers is om per 1 september te starten met bij voorkeur 10 tot 12 kinderen. 'Gezien de grote belangstelling op de informatieavond heb ik daar een goed gevoel over', zegt Esther. 'Maar eerst moeten wij een leerkracht werven. We hebben al wel twee onderwijsassistenten, maar zijn nog op zoek naar een leerkracht. Anders kunnen we niet van start. Wij doen dit in eerste instantie voor de kinderen, maar volgens mij biedt dit ook leerkrachten een uitstekende mogelijkheid om weer hun passie voor het lesgeven terug te vinden, toch?'

Meer informatie is te vinden op: www.bsnatuurlijkwijs.nl

Terug naar overzicht

Meer weten over ondernemers in Haulerwijk?
Meer nieuws lees je in Maandblad 'Haulerwijk' !
Activiteiten agenda