Haulerwijk

Hopen dat straks alles weer mag

Hopen dat straks alles weer mag

De coronaperiode heeft er flink ingehakt bij bewoners en medewerkers van Sinnehiem, maar heeft ook het een en ander opgeleverd. Dat blijkt uit een gesprek met Akke Postma, medewerkster van het Servicepunt.

'Van de ene op de andere dag veranderde mijn baan van medewerkster naar een soort van politieman. De verzorgingshuizen gingen in maart vorig jaar op slot en bij iedereen die naar binnen wilde, moest ik vragen voor wie het bezoek kwam, of ze getemperatuurd hadden, dat ze hun handen moesten desinfecteren en noem maar op. Dat was best lastig. De keerzijde was dat de bloemist bijna dagelijks langskwam. De bewoners werden overladen met kaarten en bloemen. Overweldigend gewoon.'

CONTACT

'Fysiek contact met de buitenwereld was er in die periode bijna niet. Eerst hebben we geprobeerd om met walkie-talkies gesprekken mogelijk te maken. Dan bleef het bezoek buiten en de bewoner binnen. Later hebben we tuingesprekken gedaan. Het bezoek aan de ene kant van de tuin en de bewoner aan de andere kant. We hebben hiervoor zelfs speciaal een partytent aangeschaft, zodat dit ook bij slecht weer doorgang kon vinden. Iedereen mocht een half uur en wij maakten daar een hele planning van. En heel snel kwam de moderne wereld binnen. Familieleden gingen skypen, facetimen of whatsappen met bewoners via het beeldscherm en internet. Het was "go with the flow", je kon niet anders. Sommige bewoners hebben dit als een zware periode ervaren. Eén bewoner heeft zelfs gezegd dat hij het erger vond dan de oorlog. Gelukkig heeft hier binnen niemand corona gekregen. Het kan geluk zijn, maar daar zijn we natuurlijk ontzettend blij mee.'

VERRUIMD

De coronamaatregelen worden langzaam weer verruimd, maar er zijn nog altijd de nodige beperkingen. Akke hierover: ‘Stapje voor stapje gaan we weer open. Het winkeltje, waar ook inwoners van de aanleunwoningen veel gebruik van maken, is weer geopend, de dagopvang is opgestart, we kunnen weer in kleine groepjes verjaardagen vieren, vergaderingen zijn weer fysiek en bewoners doen weer gezamenlijk spelletjes. Ook is de weeksluiting weer opgestart en doen we weer bingo. De anderhalve meter afstand geldt nog wel en we mogen in de grote zaal maximaal 35 mensen hebben. Zo kunnen bijvoorbeeld de succesvolle thematafels, waarbij inwoners van Haulerwijk een driegangen menu komen eten, nog geen doorgang vinden. Dat kan nog niet. Maar langzaam maar zeker gaan we weer open. Hierbij kijken wij ook wat we hebben geleerd over de afgelopen periode. Het was niet altijd even leuk, maar je leert er wel van.'

OPEN INSTELLING

'Sinnehiem is een open instelling waar iedereen welkom is. Inmiddels zijn alle bewoners gevaccineerd en bij een verkoudheid testen wij nu eerst zelf. In het begin deed de huisarts dat. Die heeft hier heel wat kilometers afgelegd, waar we groot respect voor hebben. Echt klasse! Het is nu afwachten op de persconferentie van 20 september. We zijn dan ook nog steeds een beetje voorzichtig om mensen van buiten Sinnehiem hier toe te laten. Maar wat er ook gebeurt: we gaan niet weer helemaal op slot. Dat kunnen we de bewoners simpelweg niet aandoen.'

Foto: Sjoerd Weiland

Terug naar overzicht

Meer weten over ondernemers in Haulerwijk?
Meer nieuws lees je in Maandblad 'Haulerwijk' !
Activiteiten agenda