Haulerwijk

Natuurlijk Wijs van start

Natuurlijk Wijs van start

Sinds 27 september is de nieuwe school ‘Natuurlijk Wijs’ officieel van start gegaan. Zoals in de krant van augustus al werd vermeld, zijn drie bezorgde ouders een particuliere school in Haulerwijk gestart.

Marja de Jong, Esther Brouwer en Evert-Jan Meeuwissen vinden dat door de schaalvergroting de kwaliteit van het onderwijs achteruit gaat. Daarom zijn zij nu een eigen particuliere school inclusief buitenschoolse opvang gestart vanuit de locatie van de voormalige Baptistenkerk.

VEEL ERVARING

Het onderwijsteam bestaat uit vier personen die gezamenlijk veel ervaring meebrengen. Op dit moment wordt er aan zeven kinderen lesgegeven. Tot de herfstvakantie bestaat het programma voornamelijk uit kennismaken en een band met elkaar opbouwen. Na de herfstvakantie wordt gestart met het lesprogramma. De initiatiefnemers willen kindgericht onderwijs bieden, waarbij ieder kind in eigen tempo en op eigen niveau op een aantrekkelijke en avontuurlijke manier kan leren. Meer terug naar de natuur, meer bewegen, ontspannen en praktisch leren. Vandaar ook de naam van de school: Natuurlijk Wijs. De school is een stromingsvrije school, niet gekoppeld aan een specifiek geloof of identiteit. Iedereen is welkom!

Meer informatie is te vinden op: www.bsnatuurlijkwijs.nl

Foto: Sjoerd Weiland

Terug naar overzicht

Meer nieuws lees je in Maandblad 'Haulerwijk' !
Activiteiten agenda