Haulerwijk

Viersen Transport

Transportbedrijf Viersen B.V. is al sinds eind jaren veertig van de vorige eeuw aktief in diverse soorten transport. Het begon met verhuizingen, melkritten en zand- en grindtransporten. Intussen is het bedrijf flink uitgebreid en voert het transporten uit van onder meer asfalt, schelpen, puin, aardappelen, bieten, verontreinigd materiaal en baggerspecie/slib.

Viersen's kernaktiviteiten zijn: transport van wegenbouwmaterialen; transport van losgestorte (bulk)goederen/aardappelen/bieten en transport van baggerspecie/slib.

Transportbedrijf Viersen B.V. werkt met de modernste middelen en goed opgeleide specialisten. We zijn in het bezit van het GMP+ certificaat en het VCA* certificaat. Daaruit kunt u opmaken dat wij bewust bezig zijn met de wetgeving rond gezondheid, veiligheid en milieu. Het wagenpark van Transportbedrijf Viersen B.V. bestaat uit trekkers, opleggers en vierassige motorwagens. Ons bedrijf ligt centraal in het noorden van ons land in Haulerwijk op het punt waar de drie provincies Friesland, Drenthe en Groningen samenkomen.

Contactgegevens:
Sl. de Bruïneweg 58-A
8433 ME Haulerwijk
info@viersentransport.nl
0516-421404

Route Website Vorige pagina
Leden van Ondernemersvereniging Haulerwijk