Haulerwijk

Ouderengymclub Haulerwijk

Er bestaat in Haulerwijk al vele jaren een groep ouderen die onder leiding van een deskundige allerlei oefeningen doet om de beweeglijkheid te stimuleren en te onderhouden. Er wordt op elke maandagmiddag in De Enter van 13.15 tot 14.15 uur gewerkt op muziek die voor veel ouderen te herkennen is.

De groep varieert van mensen van 60 tot in de 80 jaar!! Kosten zijn € 10,= per maand. Kom gerust een keer kijken. Het is gezellig én gezond!! De opdrachten worden in het Stellingwerfs/Frysk gegeven en voor degenen die deze taal niet machtig is, wordt het ook in het Nederlands gezegd. Informatie en opgeven kan bij Leonie Waalkens tel. 06-20992397

Contactgegevens:
Leeksterweg 23
8433 JV Haulerwijk
06-20992397 (Leonie Waalkens)

Route Website Vorige pagina