Haulerwijk

Damclub

Haulerwijk heeft een damclub dat op de dinsdagavond in dorpshuis 'de Enter' oefent. Contactpersoon is de heer S. Doller.

Contactgegevens:
Cotact: S. Doller, De Leije 42
8433 KD Haulerwijk
0516-421224

Route Website Vorige pagina