Haulerwijk

Jagerskoor 'Prins Hendrik'

Het koor is opgericht in 1991. Genoemd naar Prins Hendrik, de echtgenoot van Koningin Wilhelmina, vanwege zijn verdiensten als natuurbeschermer en deskundige in de bosbouw. Het repertoire bestaat dan ook uit romantische Nederlands- en Duitstalige volksliederen over de natuur en de jacht, soms met een ondeugend tintje. Enkele liederen worden solo gezongen door koorleden of dirigent.

Met optredens wil het koor op artistieke wijze  getuigen van de verbondenheid met de natuur, waarbij jager, boer en visser een bijzondere plaats innemen. Het koor bestaat uit ±20 leden, welke uit de drie noordelijke provincies afkomstig zijn. De repetities worden gehouden in het dorpshuis ';de Enter' in Haulerwijk op donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur. Het geheel staat onder leiding van dhr. Albert Spa uit Makkinga. Het koor treed op in bejaarden- en verzorgingshuizen en bij alle feestelijke gebeurtenissen. Zeker ook in de groene sector. Bij speciale optredens zoals de St. Hubertusviering, worden ook liederen gezongen uit de Deutsche Messe van Franz Schubert. Ook voor kerstoptredens kunt u terecht, bij concerten en diners zingen wij prachtige kerstliederen voor u.

Contactgegevens:
Secr.: J. Ruiter, De Hegen
8431 Oosterwolde
jagerskoorprinshendrik@gmail.com
0516-514197

Route Website Vorige pagina